17- در بخش قلم ها در صورت انتخاب گزینه انتخابی ((دستی)) ، قلم مورد نظر در همان لحظه می تواند اثر خود را بر روی طرح نشان

دهد در حالی که برای نمایش تاثیر قلم ، در صورتی که دیگر گزینه های انتخابی مربوط به تنظیم فاصله بین اجزای قلم مانند گزینه های

((مرواریدی)) ، ((نگینی)) ، ((خرطومی)) ، ((پوششی)) و یا ((پیوسته)) انتخاب شده باشد پس از رها کردن کلید ماوس ، باید کمی

صبر کنید تا قلم مورد نظر تاثیر خود را نشان دهد و این مدت زمان بسته به انتخاب بزرگی اندازه قلم ، طول مسیر استفاده از قلم و نیز

انتخاب نوع فاصله بین اجزای قلم دارد که در صورت انتخاب گزینه انتخابی ((مرواریدی)) کمترین زمان و انتخاب گزینه انتخابی ((پیوسته))

بیشترین زمان جهت تاثیر قلم بر روی طرح جاری نیاز است و البته در طول این مدت علامت نشانگر ماوس از حالت دایره ، مربع یا پیکان

به علامت ساعت شنی تغییر حالت می دهد که پس از این مدت دوباره به حالت قبل باز می گردد.

18- در بخش قلم های ترسیمی مفهوم ((غیر همسطح)) بدین معنی است که در یک دوره کاری قلم (دوره ای که آغاز کار ترسیم قلم

با فشردن کلید ماوس شروع و تا زمان رها کردن کلید ماوس ادامه می یابد) ، در صورت عبور دوباره قلم از روی مسیر طی شده قبلی

قلم و البته در همین دوره کاری ، اجزای این دو قلم با هم ترکیب نمی شوند و بر روی یکدیگر قرار می گیرند در حالی که در قلم های

((همسطح)) و در یک دوره کاری ، اجزای این نوع از قلم های ترسیمی با یکدیگر ترکیب شده و در یک سطح قرار می گیرند.

19- در بخش ابزار تنظیمات نمایش و حرکت ، از ابزار دکمه ((حافظه ثبتی)) تقریبا می توان در هر حالتی استفاده کرد ، بدین ترتیب که

می توان حتی پس از درج یک نوشتار یا تصویر و یا استفاده از یک نوع قلم ، توسط دکمه ((قبلی)) به مرحله قبل از تغییرات بر روی طرح

جاری رفته و پس از انتخاب دکمه ((حافظه ثبتی)) و ثبت اطلاعات تصویری در حافظه ثبتی نرم افزار ، توسط دکمه ((بعدی)) یا ((فعلی))

مجددا به مرحله فعلی تغییرات طرح جاری بازگشت.

20- پس از غیر فعال کردن یکی از گزینه های ((عمودی)) یا ((افقی)) در بخش ابزار تنظیمات نمایش و حرکت ، و استفاده از ویژگی به

وجود آمده حرکت در یک راستای افقی یا عمودی ، همیشه به یاد داشته باشید که مجددا هر دو گزینه باید فعال شوند تا دوباره بتوان به

طور عادی در هر دو راستای افقی و عمودی ، نوشتار و تصاویر انتخابی را جا به جا و قلم ها را حرکت داد.

صفحه 10
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت