21- در بخش قلم های ترسیمی در صورت استفاده از قلم های نوع ((غیر همسطح)) بهتر است که از رسم خطوط شکسته با زاویه کم

پرهیز شود تا ناهنجاری مربوط به زاویه کم که مختص این نوع از قلم ها می باشد ، ایجاد نگردد و برای رسم چنین خطوط شکسته ای

بهتر است که از قلم های نوع ((همسطح)) استفاده شود زیرا قلم های نوع ((همسطح)) چنین ناهنجاری هایی تولید نمی کنند.

22- جهت تهیه تصاویر دوربری شده و ذخیره آنها برای استفاده در آینده می توان ابتدا یک صفحه سیاه رنگ به عنوان پس زمینه انتخاب

کرد و سپس توسط بخش ((درج تصویر)) ، تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و ثبت کرد ، و قبل از اینکه بخواهیم توسط قلم های پاک کننده

بخش های اضافی تصویر مورد نظر را پاک کنیم بهترین کار این است که به کمک قلم های رنگ آمیزی افزایش دهنده رنگ ، به طوری که

درجه قلم روی 1 تنظیم شده و مقدار مولفه های رنگ قلم همگی و یا حداقل یکی از آنها روی عدد 1 تنظیم شده باشند و مولفه های

گستره رنگ قلم هم همگی مقدار صفر را داشته باشند ، تمام تصویر را به طور کامل رنگ آمیزی نمود تا رنگ هیچ پیکسلی از تصویر به

صورت سیاه مطلق باقی نماند که پس از انجام مرحله رنگ آمیزی ، می توان توسط قلم های پاک کننده و ترجیحا قلم های پاک کننده

نوع ((بی هاله)) ، کار حذف رنگ قسمت های اضافی تصویر انتخابی را انجام داد و رنگ این قسمت ها را به رنگ سیاه مطلق تغییر داد

و در پایان آن را ذخیره کرد تا در آینده بتوان از این تصاویر در حالی که مقدار همه مولفه های ((رنگ انتخابی)) و مقدار ((وضوح انتخاب))

در بخش درج تصویر صفر انتخاب شده باشند ، به عنوان تصاویر دوربری شده استفاده کرد.

23- در زمان استفاده از قلم ها و به خصوص قلم هایی که نسبت به گستره رنگ واکنش نشان می دهند ، دقت کنید که مقادیر مربوط

به مولفه های ((گستره رنگ)) به درستی تنظیم شده باشند و در صورتی که نمی خواهید از این ویژگی استفاده کنید ، حتما تمامی

این مقادیر را روی عدد صفر تنظیم کنید.

24- تا حد امکان از جا به جا کردن اشکال نیمه شفاف توسط قلم های ویرایشی خودداری کنید چون شفافیت موجود در اشکال انتقال

نمی یابد مگر اینکه در زمان انتخاب آنها ، بتوان به وسیله تنظیمات وضوح در بخش ((عکس انتخابی)) ، وضوح آنها را تغییر داد.

25- ویژگی های مختلف استفاده از برخی دستورات که در دیگر نرم افزارها کاربرد دارد ممکن است که در این نرم افزار موجود نباشد.

صفحه 11
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت