بخش پنجره درج نوشتار

توسط این بخش می توانید انواع نوشتار کوتاه را به فرمت زبانی مورد نظر در جایگاه نوشتار تایپ کرده و با تنظیم گزینه های مربوط به بخش نوشتار و تنظیم متن در محدوده داخل پنجره پیش نمایش و سپس انتخاب گزینه ((انتخاب)) نوشتار مورد نظر را به طور موقت در وسط طرح در حال نمایش مشاهده کرده و با کشیدن و رها کردن آن با ماوس یا توسط دکمه های پیکانی در بخش ابزار تنظیمات نمایش ، موقعیت نوشتار را بر روی طرح در حال نمایش تغییر دهید. در این بخش می توان به غیر از تغییر فرمت زبانی و رسم الخط (فونت) و اندازه آن و نیز گزینه ((تیرگی قلم)) تمامی گزینه ها را در حالت انتخاب گزینه ((انتخاب)) تغییر داده و با کلیک بر روی دکمه نمایش ، این تغییرات را بر روی نوشتار مشاهده نمود و در پایان هم در صورت تایید نوشتار با کلیک بر روی دکمه ثبت آن را تایید نموده و یا با غیر فعال کردن گزینه ((انتخاب)) نوشتار را حذف کرد.

بخش پنجره درج تصویر

توسط این بخش می توانید با تعیین درایو و پوشه تصاویر مورد نظر ، انواع تصاویر را از فهرست عکس ها انتخاب کرده و با تعیین درجه بزرگنمایی و اندازه باقیمانده برش تصویر و تنظیم گزینه های مختلف این بخش و سپس انتخاب گزینه ((انتخاب)) تصویر مورد نظر را به طور موقت در وسط طرح در حال نمایش مشاهده کرده و با کشیدن و رها کردن آن با ماوس یا توسط دکمه های پیکانی در بخش ابزار تنظیمات نمایش ، موقعیت تصویر انتخابی را بر روی طرح در حال نمایش تغییر دهید. در این بخش می توان به غیر از تغییر بزرگنمایی و اندازه باقیمانده برش تصویر و نیز گزینه ((عکس آینه)) تمامی گزینه ها را در حالت انتخاب گزینه ((انتخاب)) تغییر داده و با کلیک بر روی دکمه نمایش ، این تغییرات را بر روی تصویر مشاهده نمود و در پایان در صورت تایید تصویر با کلیک بر دکمه ثبت آن را تایید نموده و یا با غیر فعال کردن گزینه ((انتخاب)) تصویر را حذف کرد.

صفحه 3
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت