بخش ابزار تنظیمات نمایش و حرکت

این بخش چگونگی تعامل بین رفتار کاربر نسبت به نرم افزار را تنظیم می کند بدین صورت که انتخاب مراحل طراحی ، تنظیم بزرگنمایی طرح در حال نمایش ، تنظیم راستای اثرگذاری ماوس ، نمایش اندازه اصلی طرح و نیز تنظیم موقعیت قرارگیری طرح یا تصویر و نوشتار انتخابی ، توسط این بخش انجام می گیرد.

توسط دکمه های ((قبلی)) و ((فعلی)) و ((بعدی)) می توانید مرحله طراحی خود را انتخاب کنید بدین ترتیب که توسط دکمه ((قبلی)) می توان تا ده مرحله قبل تر از آخرین تغییرات در طراحی را انتخاب نمود. همچنین با انتخاب دکمه ((ثبت حافظه)) می توان اطلاعات تصویر جاری و در حال نمایش طرح را به عنوان مرجعی برای قلم ها و گزینه هایی که از حافظه ثبتی استفاده می کنند ، ذخیره کرد. دکمه دیگری که کاربرد تقریبا زیادی دارد دکمه ((نمایش کامل عکس)) می باشد که با انتخاب این دکمه به طور خودکار نسبت بزرگنمایی طرح جاری در صورت بزرگتر بودن نسبت به پنجره نمایش طرح ، تا جایی که طرح جاری در محدوده پنجره قرار بگیرد کوچک شده و نیز طرح جاری هم در وسط پنجره نمایش قرار می گیرد. با نوار پیمایشی موجود در این بخش هم می توان نسبت بزرگنمایی طرح جاری را به طور دستی تنظیم نمود که مقدار بزرگنمایی نسبت به اندازه طرح اصلی در جایگاه کنار آن نمایش داده می شود که البته اندازه طول و عرض اصلی طرح هم بر حسب پیکسل در بالای جایگاه نمایش نسبت بزرگنمایی ، نشان داده می شود. همچنین با فعال سازی گزینه ((افقی)) به همراه غیر فعال سازی گزینه ((عمودی)) ، و یا گرفتن کلید کنترل (Ctrl) موجود در صفحه کلید ، می توان راستای اثرگذاری ماوس در حالت استفاده از قلم ها و یا حرکت نوشتار و تصاویر انتخابی را به صورت افقی تنظیم نمود و همچنین متقابلا می توان با فعال سازی گزینه ((عمودی)) به همراه غیر فعال سازی گزینه ((افقی)) ، و یا گرفتن کلید آل ت (Alt) موجود در صفحه کلید ، راستای اثرگذاری ماوس در حالت استفاده از قلم ها و یا حرکت تصاویر و نوشتار را به صورت عمودی تنظیم نمود. اما آخرین ابزار کاربردی موجود در این بخش ، دکمه های پنج گانه پیکانی می باشند که توسط آنها می توان موقعیت مکانی طرح جاری در پنجره نمایش و یا موقعیت مکانی نوشتار یا تصویر انتخابی در طرح جاری را تعیین نمود. بدین ترتیب که با گرفتن کلید آل ت (Alt) و انتخاب یکی از دکمه های پیکانی ، طرح جاری را به سمت چپ ، راست ، بالا ، پایین و یا مرکز پنجره نمایش منتقل کرد و البته در صورت گرفتن کلیدهای ترکیبی آل ت + کنترل (Alt + Ctrl) و یا گرفتن کلیدهای آل ت + شیفت (Alt + Shift) به جای کلید آل ت (Alt) ، حرکت طرح جاری به صورت تک پیکسلی و یا سریع تر صورت می گیرد و همچنین می توان به جای استفاده از دکمه های پیکانی ، از ویژگی فشردن دکمه راست کلیک ماوس و حرکت دادن ماوس جهت انتقال طرح جاری بر روی پنجره نمایش استفاده کرد. همچنین می توان در صورت فعال بودن وضعیت انتخاب نوشتار انتخابی یا تصویر انتخابی ، با انتخاب یکی از دکمه های پیکانی ، نوشتار یا تصویر انتخابی را به سمت چپ ، راست ، بالا ، پایین و یا مرکز طرح جاری منتقل کرد که البته حرکت نوشتار یا تصویر انتخابی توسط دکمه های پیکانی ، در صورت گرفتن کلید کنترل (Ctrl) ، به صورت تک پیکسلی و در صورت گرفتن کلید شیفت (Shift) ، به صورت سریع تر انجام می شود. همچنین با استفاده از ویژگی فشردن چپ کلیک ماوس و حرکت دادن آن به همراه گرفتن کلید کنترل (Ctrl) و یا گرفتن کلید آل ت (Alt) هم میتوان نوشتار یا تصویر انتخابی را در راستای افقی یا عمودی نسبت به طرح جاری حرکت داد.

صفحه 5
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت